• Име на фирмата Company name: "Резиденция Свети Симеон" ООД
  • ДДС/Булстат/VAT: 206824895

Данни за връзка Contact details

  • E-mail: dimitrinkapetrova@gmail.com