• Име на фирмата Company name: Публикс ЕООД
  • ДДС/Булстат/VAT: 203098813
  • Държава / Country: Bulgaria
  • Населено място: София

Данни за връзка Contact details

  • E-mail: office@publixltd.com
  • Телефон / Phone: +359 893 665 607
  • Адрес: NV Tower бул. Г. М. Димитров 59, 6-ти етаж