• Име на фирмата Company name: Bell Career
  • ДДС/Булстат/VAT: 206703705
  • Описание / Description: Белл Кариер е бързоразвиваща се консултантска компания в сферата на човешките ресурси в гр. Варна. Нашите партньори са локализирани в България, Германия и Скандинавия.
    Компанията е лицензиран посредник за подбор на персонал в република България /лиценз № 3287/08.02.2022, безсрочен и /лиценз № 3288/08.02.2022, безсрочен за други страни.
  • Държава / Country: Bulgaria
  • Населено място: Варна

Данни за връзка Contact details

  • E-mail: office@bellcareer.net
  • Телефон / Phone: + 359877122177 | + 359877122377