• Име на фирмата Company name: Община Пирдоп
  • ДДС/Булстат/VAT: 000777216

Данни за връзка Contact details

  • E-mail: obshtina_pirdop05@abv.bg