• Име на фирмата Company name: Dolphin Group
  • ДДС/Булстат/VAT: GB304877491
  • Описание / Description: Dolphin осигурява професионални, висококвалифицирани работници за индустрии като търговското корабоплаване, селското стопанство, строителството, автомобилната индустрия.
  • Държава / Country: Bulgaria
  • Населено място: Благоевград

Данни за връзка Contact details

  • E-mail: vanya.theodorova@dolphinposted.com