• Име на фирмата Company name: Telus International
  • ДДС/Булстат/VAT: 080848121

Данни за връзка Contact details

  • E-mail: angelo.gujilde@telusinternational.com