• Име на фирмата Company name: Кадастър и Трасиране ЕООД
  • ДДС/Булстат/VAT: 204773975

Данни за връзка Contact details

  • E-mail: sondajizavoda@abv.bg